JOIN US, JOIN THE CLUB

Word lid, donateur of partner van Club Classique

1. JOIN THE CLUB 

Met de contributies van onze Clubleden kunnen wij de entreegelden en dus de drempel voor onze producties laag houden. Daarom vragen wij de bezoekers van onze concerten:
Word LID van de CLUB
Als Club-lid krijgt u onze Nieuwsbrief, wordt u op de hoogte gehouden van speciale activiteiten en voordelen, krijgt u als eerste bericht over de start van de ticketverkoop en nodigen we u jaarlijks uit voor een exclusief “Vriendenconcert”.
Clublid wordt u door ons te machtigen jaarlijks een contributie van (minimaal) € 50,00 per persoon af te schrijven van uw bankrekening.  Het lidmaatschap is strikt persoonlijk! Een machtigingsformulier is voldoende. [U kunt de machtiging op elk moment intrekken door een email te sturen aan de Secretaris Volkert van der Willigen (volkert@clubclassique.nl)]


2. SUPPORT US 

Om CLUB CLASSIQUE te laten bloeien, onze musici redelijk te kunnen honoreren en het programma te kunnen verbreden zijn wij afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Wij vragen daarom onze leden:
Word ook DONATEUR van de Club
Als Donateur krijgt u – naast uiteraard alle voordelen van het clublidmaatschap – voorrang bij de ticketverkoop en de mogelijkheid 2 introducés mee te nemen naar het jaarlijkse Vriendenconcert.
Donateur wordt u door een eenmalige of periodieke gift van minimaal € 100 per persoon per jaar. Een periodieke gift geldt voor minimaal 5 jaar en wordt vastgelegd in een Overeenkomst periodieke gift. Daar is geen notaris meer voor nodig. Een overeenkomst periodieke gift en een machtigingsformulier zijn voldoende. Desgewenst kunt ook eerst contact opnemen met de Secretaris Volkert van der Willigen (volkert@clubclassique.nl).


3. ADOPT US

Om het voortbestaan van de Club te verzekeren, structureel vooruit te kunnen programmeren en de musici meer garanties over de uitvoering te kunnen geven zoekt Club Classique een aantal Partners. Dat zijn “mede-eigenaren” (personen of bedrijven) die bij voorbeeld een volledig concert of een concertserie willen bekostigen of de gage van de artistiek leiders gedurende een bepaalde periode op zich willen nemen.
PARTNER worden van CLUB CLASSIQUE?
Als Partner krijgt u – naast uiteraard alle voordelen van de Donateur – een persoonlijk huisconcert aangeboden en wordt u tijdens een jaarlijks diner met alle partners actief betrokken bij het strategiebepaling van de Club.
Partner wordt u door eenmalig of meerjarig een specifieke begrotingspost voor uw rekening te nemen ter grootte van minimaal € 1000 per jaar gedurende minimaal 5 jaar. U wordt uitgenodigd hiervoor contact op te nemen met de Voorzitter, Wim Koning (wim@clubclassique.nl; 06 51542589) om uw wensen te bespreken. Een fiscaal aantrekkelijke optie voor de betaling is uiteraard ook hier weer een overeenkomst periodieke gift voor minimaal 5 jaar.


DE FISCUS STAAT U BIJ!

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI*. Daardoor zijn uw bijdragen als Lid, Donateur of Partner (onder gangbare voorwaarden) fiscaal aftrekbaar:
* voor de IB van particulieren voor maar liefst 125%
* voor de VB van bedrijven voor zelfs 150%
Door deze zeer aantrekkelijke regeling steunt de Overheid culturele organisaties die een erkend goed doel nastreven.

Voorbeeld:
U doet een periodieke schenking van €1000 p.j. gedurende 5 jr., totaal € 5000,=. U kunt jaarlijks € 1250 in mindering brengen op uw IB-aangifte. Stel: u zit in het hoogste belastingtarief (52%). Uw belastingvoordeel is €650,=. Netto betaalt u “slechts” €350,= p.j. Dat is € 1,= per dag! De fiscus betaalt de rest. Voor € 5000 kunnen wij een prachtig concert in de Rode Hoed uitvoeren. Dus voor € 1,= per dag gedurende 5 jaar maakt u zo’n concert mogelijk. En als u wilt, vernoemen we dat concert ook nog eens naar U. Aantrekkelijk of niet? Voorzitter en Secretaris bespreken graag uw plannen.