Quotes

 

‘Ik hecht heftig aan de uitstapjes tijdens onze concerten… de vrijheid in repertoire, maar ook de verrassende vrijages met andere kunstvormen… die kruisbestuiving… die Tempel zonder Drempel… daar moeten we ’t volgens mij van hebben als we ons niet willen neerleggen bij de vergrijzing van het klassieke muziek-publiek…’
Myrthe Helder | artistiek leider | violist

 

‘Ik was er met hart en ziel bij, toen het eerste zaadje gezaaid werd in café De Klepel, door fantastisch aanstormend talent. En ik ben ook best een beetje trots op wat ik heb mogen bijdragen aan de diverse ontwikkelingen. Maar verreweg het meest trots ben ik op het feit dat de wens van de jonge musici om te populariseren, om de sfeer lichter te maken, dat die nooit ten koste is gegaan van hun bloedserieuze hang naar kwaliteit.’
Volkert van der Willigen | secretaris

 

‘Je ziet ’t meteen met eigen ogen, zodra je zo’n kroegconcert van ons bijwoont… de spontaniteit waarmee langskomende collega-musici inhaken… de vreugde van het spelen in zo’n volstrekt informele atmosfeer… de zichtbare kick die dat ook bij het publiek er vlak omheen geeft… een beter instapmodel kan kamermuziek zich niet wensen, vandaag de dag!’
Leonard Besseling | artistiek leider | cellist

 

‘Ik zal je eerlijk zeggen: ik was een beetje uitgekeken op klassieke muziek. Die periodieke gang naar het Concertgebouw ging me vervelen. Maar Myrthe en Leonard hebben met hun benadering van de kamermuziek mijn interesse nieuw leven ingeblazen. Op een ontzettend stimulerende manier. En daar ben ik ze hartgrondig dankbaar voor…
Maar ik wil eigenlijk iets heel anders zeggen, namelijk hoe blij ik ben dat we recent Dionne Pierik hebben kunnen aantrekken als Zakelijk Leider. Dionne heeft alles mee en ze komt ook nog eens uit de muziek (fluitist én voorzitter Sweelinckorkest). En inmiddels heeft ze ook ervaring als producent en projectleider (Stichting IJ-Salon / tour manager International Bach Festival Gran Canaria / eerste editie Nederlands Klarinetfestival). En nu mag u raden welke leeftijd Dionne heeft…’
Wim Koning | voorzitter

 

‘Lieve woorden van Wim de voorzitter. Maar ik heb liever dat-ie over een paar jaar nog steeds zo enthousiast is. Want er is veel werk aan de winkel bij Club Classique. Veel snode plannen, voor nieuwe concertvormen, maar ook richting sociale en educatieve projecten. Waarmee je het automatisch ook meteen hebt over schaarse goederen als tijd, geld, inventiviteit en organisatorische kracht.’
Dionne Pierik | zakelijk leider | fluitist

 

‘Violiste Myrthe Helder, destijds ook barjuffrouw, heeft mij weggeplukt vanachter de toog bij De Klepel. Ze zocht een penningmeester voor de net door haar en Leonard Besseling opgerichte stichting ‘Muziek buiten de Concertzaal’. Waarom? Zal een mix zijn geweest: ze kende mijn liefde voor klassieke muziek… en die voor wijn… en blijkbaar klopte mijn afrekeningen ook altijd.
Hoe dan ook: het was een feest om van heel dichtbij te mogen meemaken hoe het initiatief vanuit de caféschoen een geestdriftige vlucht heeft genomen…’
Paul Graave | bestuurslid

 

‘Dat zo’n fenomenaal gezelschap niet meer subsidie krijgt, met hun baanbrekende werk, daar snap ik echt geen bal van. En dat zeg ik heus niet omdat ik ook wel ‘ns iets betaald wil krijgen voor alles wat ik tot nu toe pro deo voor ze doe.’
Marise Knegtmans | grafisch vormgeefster | fan

 

‘Wat ik zo heerlijk vind aan Club Classique? Draai ’t om, zou ik willen zeggen. Wat we ons allemaal laten welgevallen in de officiële concertzalen. Die meedogenloze geboden en verboden. Die granieten heiligheid. Eigenlijk is dat je reinste zelfkastijding.
Je kunt Bach en Beethoven nog zo hoog hebben zitten, mijn vader zei altijd: de koningin gaat ook gewoon naar de wc, hoor…’
Hans Van Walbeek | creatief stimulator van de ontwikkeling