Club Classique

Wie zijn wij?

Club Classique is een gezelschap van bevlogen musici, ondersteund door professionals voor de productie, ervaren vrijgestelden in het bestuur, enthousiaste vrijwilligers in de uitvoering en sponsorende experts voor advies en begeleiding!

Contact opnemen met Club Classique?
Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
info@clubclassique.nl

Leonard Besseling

artistiek leider | cellist

Leonard is cellist en cultureel ondernemer. Zijn artistieke hart gaat er sneller kloppen voortdurend te zoeken naar formules om klassieke muziek bij een nieuw publiek te brengen en het te combineren met andere kunstvormen. Als cellist is Leonard tevens verbonden aan Trio 258 en geeft hij tal van optredens met ensembles zoals Camerata RCO, Vrienden van de Kamermuziek, het Nederlands Kamerorkest en Le Cercle de l’Harmonie.

Samen met filmmaker Gijs Besseling maakte hij verschillende muziekdocumentaires voor de televisie en vervulde hij de rol van presentator in de YouTube-serie Roadtrip la Bohème over operacomponist Giacomo Puccini. De serie werd in 2018 onderdeel van een landelijk concerttour van Club Classique.

Leonard speelt op een cello die is gebouwd door zijn vader Matthieu Besseling, vioolbouwer te Amsterdam. 

+ 31 (0) 6 11 44 35 35 | leonard@clubclassique.nl

Myrthe Helder

artistiek leider | violist

Myrthe studeerde vanaf haar 7e aan de conservatoria van resp. Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Wenen. Volgde masterclasses bij o.m. Leonidas Kavakos, Maxim Vengerov, het Amadeus Quartet, het Alban Berg Quartet, het Guarneri Quartet en het Fine Arts Quartet.

Recitals en soloconcerten speelde ze in zalen als De Doelen, Het Concertgebouw, de Wiener Musikverien en Carnegie Hall. Ter afsluiting van deze ruwe samenvatting hier vooral ook melding van Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat Myrthe een Matteo Goffriller Venetië 1699 ter beschikking heeft gesteld.

+31 (0) 6 14 68 05 66 | myrthe@clubclassique.nl

Dionne Pierik

zakelijk leider

Dionne studeerde bestuurskunde, was fluitiste bij het Sweelinckorkest (waar ze ook voorzitter van was) en deed ervaring op in verschillende functies in het bedrijfsleven. Ze verdiende haar sporen in de muziekwereld onder andere als producent van de Stichting IJ-Salon, tourmanager van het International Bach Festival in Gran Canaria en ze was projectleider van het eerste Nederlands Klarinetfestival. Daarnaast is zij sinds 2017 zakelijk leider bij het theatergezelschap George & Eran Producties.

Sinds mei 2016 is zij zakelijk leider en organisatorische spin in het web. Samen met de artistiek leiders werkt zij aan een nieuw en breder programma voor Club Classique.

+31 (0) 6 203 302 46 | dionne@clubclassique.nl

Hester van Zelst

Productie

 

hester@clubclassique.nl

Lianne Creemers

Marketing & PR

Lianne Creemers is een gepassioneerde marketeer die sinds september 2023 als freelance Marketing & PR specialist verbonden is aan Club Classique. 

Met ervaring als hoofd marketing van het Grachtenfestival en verantwoordelijk voor marketing en PR bij Pianoduo Festival Amsterdam, heeft Lianne zich bewezen als een waardevolle kracht in de festivalwereld en brengt zij veel ervaring en expertise mee voor Club Classique. 

Lianne is niet alleen bedreven in traditionele marketingmethoden, maar ze is ook een voorvechter van maatschappelijke thema’s en sociale rechtvaardigheid. Zij is gespecialiseerd in publieksverbinding en een nieuw publiek bereiken waarbij zij hoopt bij te dragen aan de groei van Club Classique de komende jaren.

lianne@clubclassique.nl

Bestuur

Jan Van den Bossche
voorzitter | jan@clubclassique.nl

Aad van Klaren
penningmeester | vklaren@planet.nl

Tom Nierop

secretaris | tom@clubclassique.nl

Fnaan Woldegiorgis
Bestuurslid | fnaan@clubclassique.nl

Gerben Biermann
Bestuurslid | gerbenbiermann@gmail.com

(achter van links naar rechts: Jan, Gerben en Aad
voor: Tom & Fnaan)

Bent u geïnteresseerd in het beleidsplan van Club Classique? Hier vindt u dat  2021-2024. En mocht u het jaarverslag van 2022 willen lezen kan dit hier. En hier vindt u de jaarrekening van 2022.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Club Classique doet haar werk onbezoldigd. Het rooster van aftreden van het bestuur is te vinden in de jaarverslaglegging.
De musici worden uitbetaald aan de hand van de cao Muziekensembes en de SENA-norm.


Acteurs, technici en de backoffice-werkzaamheden, zoals productiemedewerkers en marketing, zijn ingeschaald op basis van de cao toneel en dans. We gebruiken de Nieuw Geneco Fair Practice Code voor compositieopdrachten. Dit is een rekenmatrix voor de berekening van een passend honorarium voor het laten vervaardigen van een compositie. Bepalend zijn: de duur van het stuk, de hoeveelheid unieke stemmen of partijen en de bewerkelijkheid van het werk voor de componist.


Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal €180,- per maand en €1.800,- per jaar.  

Vrijwilligers (denkers en doeners)

Gijs Besseling – film – Gijs Besseling
Mark Biedermann – correctie nieuwsbrief
Rob van Dam – fotografie – Rob van Dam Foto
Marise Knegtmans –  huisstijl en vormgeving – Studio Knegtmans
Gidi van Liempd – tekeningen
Theo Maas en Wally Smulders – productie en logistiek concerten
Emilia Menkveld – redactie subsidieaanvragen
Cor en Aaltje Oudmaijer – productie en logistiek concerten
Lucie van Schaffelaar en Frank van Tunen – boekhouding – Van Tunen + Partners
Boris Bischoff – ontwerp nieuwe website
Annelies Verbrugge – design website – Studio Pam
Hans van Walbeek – creatieve adviezen, copywriting
Volkert van der Willigen – ledenadministratie

“Ik hecht heftig aan de uitstapjes tijdens onze concerten… de vrijheid in repertoire, maar ook de verrassende vrijages met andere kunstvormen… die kruisbestuiving… die Tempel zonder Drempel… daar moeten we ’t volgens mij van hebben als we ons niet willen neerleggen bij de vergrijzing van het klassieke muziek-publiek…”
Myrthe Helder | artistiek leider | violist

“Ik was er met hart en ziel bij, toen het eerste zaadje gezaaid werd in café De Klepel, door fantastisch aanstormend talent. En ik ben ook best een beetje trots op wat ik heb mogen bijdragen aan de diverse ontwikkelingen. Maar verreweg het meest trots ben ik op het feit dat de wens van de jonge musici om te populariseren, om de sfeer lichter te maken, dat die nooit ten koste is gegaan van hun bloedserieuze hang naar kwaliteit.”
Volkert van der Willigen | secretaris

“Je ziet ’t meteen met eigen ogen, zodra je zo’n kroegconcert van ons bijwoont… de spontaniteit waarmee langskomende collega-musici inhaken… de vreugde van het spelen in zo’n volstrekt informele atmosfeer… de zichtbare kick die dat ook bij het publiek er vlak omheen geeft… een beter instapmodel kan kamermuziek zich niet wensen, vandaag de dag!”
Leonard Besseling | artistiek leider | cellist

“Ik zal je eerlijk zeggen: ik was een beetje uitgekeken op klassieke muziek. Die periodieke gang naar het Concertgebouw ging me vervelen. Maar Myrthe en Leonard hebben met hun benadering van de kamermuziek mijn interesse nieuw leven ingeblazen. Op een ontzettend stimulerende manier. En daar ben ik ze hartgrondig dankbaar voor…

Maar ik wil eigenlijk iets heel anders zeggen, namelijk hoe blij ik ben dat we recent Dionne Pierik hebben kunnen aantrekken als Zakelijk Leider. Dionne heeft alles mee en ze komt ook nog eens uit de muziek (fluitist én voorzitter Sweelinckorkest). En inmiddels heeft ze ook ervaring als producent en projectleider (Stichting IJ-Salon / tour manager International Bach Festival Gran Canaria / eerste editie Nederlands Klarinetfestival). En nu mag u raden welke leeftijd Dionne heeft…”
Wim Koning | voorzitter

“Lieve woorden van Wim de voorzitter. Maar ik heb liever dat-ie over een paar jaar nog steeds zo enthousiast is. Want er is veel werk aan de winkel bij Club Classique. Veel snode plannen, voor nieuwe concertvormen, maar ook richting sociale en educatieve projecten. Waarmee je het automatisch ook meteen hebt over schaarse goederen als tijd, geld, inventiviteit en organisatorische kracht.”
Dionne Pierik | zakelijk leider | fluitist

“Violiste Myrthe Helder, destijds ook barjuffrouw, heeft mij weggeplukt vanachter de toog bij De Klepel. Ze zocht een penningmeester voor de net door haar en Leonard Besseling opgerichte stichting ‘Muziek buiten de Concertzaal’. Waarom? Zal een mix zijn geweest: ze kende mijn liefde voor klassieke muziek… en die voor wijn… en blijkbaar klopte mijn afrekeningen ook altijd.
Hoe dan ook: het was een feest om van heel dichtbij te mogen meemaken hoe het initiatief vanuit de caféschoen een geestdriftige vlucht heeft genomen…”
Paul Graave | bestuurslid

“Dat zo’n fenomenaal gezelschap niet meer subsidie krijgt, met hun baanbrekende werk, daar snap ik echt geen bal van. En dat zeg ik heus niet omdat ik ook wel ‘ns iets betaald wil krijgen voor alles wat ik tot nu toe pro deo voor ze doe.”
Marise Knegtmans | grafisch vormgeefster | fan

“Wat ik zo heerlijk vind aan Club Classique? Draai ’t om, zou ik willen zeggen. Wat we ons allemaal laten welgevallen in de officiële concertzalen. Die meedogenloze geboden en verboden. Die granieten heiligheid. Eigenlijk is dat je reinste zelfkastijding.
Je kunt Bach en Beethoven nog zo hoog hebben zitten, mijn vader zei altijd: de koningin gaat ook gewoon naar de wc, hoor…”
Hans Van Walbeek | creatief stimulator van de ontwikkeling